Meer slagkracht met minder geld: VRT moet evolueren naar slanke organisatie

Geen lange teksten meer op vrtnws.be, aangepaste reclameplafonds, uit het vaarwater van commerciële mediabedrijven blijven, mee de schouders zetten onder een Vlaamse Netflix en tegelijk evolueren naar een slanke organisatie. De VRT krijgt van de Vlaamse regering een behoorlijk to-dolijstje mee. ‘Misschien had de VRT iets anders gehoopt, maar dit is niet nieuw.’
©BELGAIMAGE

De openbare omroep is goed voor zestien vermeldingen in het Vlaams regeerakkoord. Dat de VRT een sleutelrol zou spelen in het versterken van de Vlaamse identiteit waar de N-VA zo hard op hamert, was al duidelijk in de startnota van formateur Bart De Wever.  

In het uiteindelijke regeerakkoord klinkt dat zo: “De VRT moet meer dan ooit focussen op zijn publieke karakter en het versterken van de Vlaamse identiteit.” Het gebruik van de Nederlandse standaardtaal krijgt het grootste belang, en er moet in het programma-aanbod aandacht zijn voor ideologische diversiteit. 

Die Vlaamse identiteit moet ook naar voren komen in het programma-aanbod. In een steeds globaler medialandschap moet de VRT samen met de commerciële spelers voorzien in kwalitatieve programma’s van eigen bodem. 

Uit het vaarwater van de concurrentie

Om die programma’s tot bij de nieuwe generatie online kijkers te krijgen rekent de nieuwe regering op de veel besproken Vlaamse Netflix. Dat nieuwe platform wordt momenteel ontwikkeld door DPG Media, het moederbedrijf boven VTM en Q2 (en deze krant). 

Hoewel de VRT zich een koele minnaar van het project toonde, wil de Vlaamse regering toch dat de openbare omroep erin meestapt. “Aangezien de VRT de grootste catalogus heeft inzake Vlaamse kwaliteitsvolle fictieproducties, vragen we aan de VRT om vanuit een rendabel businessplan in dit project mee te stappen”, klinkt het. 

Het is niet de enige passage in het regeerakkoord die de commerciële omroepen graag zullen lezen. De VRT wordt in het nieuwe akkoord immers uitdrukkelijk gevraagd uit het vaarwater van die concurrentie te blijven. 

De nieuwswebsite vrtnws.be focust voortaan alleen op audiovisueel aanbod en mag geen lange teksten meer bevatten, om concurrentie met de geschreven pers te vermijden. Ook de reclameplafonds, het maximumbedrag aan reclame-inkomsten dat de VRT mag ophalen, worden aangepast. “De openbare omroep moet zich nog meer dan voorheen terughoudend opstellen op de advertentiemarkt.” 

Zoveelste besparingsoefening

Daarnaast mag de VRT in de toekomst niet meer opbieden voor populaire schermgezichten en dure sportrechten. Wat dat laatste betreft, wil de nieuwe Vlaamse regering graag wat meer aandacht voor de –goedkopere – damescompetities.

En dan is er nog dat ene zinnetje dat tot onrust aan de Reyerslaan leidt. “De VRT moet verder evolueren naar een moderne, slanke en slagkrachtige mediaorganisatie die een kwaliteitsvol aanbod brengt”, staat in het regeerakkoord te lezen. 

In de wandelgangen valt te horen dat dat zich zal vertalen in een zoveelste besparingsoefening. Concreet wil men de personeelskosten verder naar beneden halen door de komende vijf jaar de vervangingen voor wie met pensioen gaat of om andere redenen de VRT verlaat tot een minimum te beperken. 

Philippe Geubels was het jongste schermgezicht waarvoor de VRT alles uit de kast haalde. Als het van de Vlaamse regering afhangt, was hij ook de laatste. ©Joel Hoylaerts

“Die weg naar een slankere VRT is de voorbije jaren al ingezet, en die weg moet verder gevolgd worden”, zegt Marius Meremans, die voor de N-VA mee aan de onderhandelingstafel zat voor het medialuik. “We zijn nog altijd voor een sterke VRT, maar dat betekent niet dat die log en met een groot personeelsbestand mag zijn.” 

De andere passages noemt Meremans ‘niet nieuw’. “Dat zeggen we allemaal al lang. Veel stond ook al in het vorige regeerakkoord.”

Hoewel nog geen cijfers van het besparingsplan bekend zijn, laten de vakbonden alvast weten dat nog verder besparen voor hen geen optie is. “Alsof de VRT nu al niet kwaliteitsvol, modern en slagkrachtig is”, zegt Wies Descheemaeker van ACOD-VRT. “De VRT is al tot op de graat afgeslankt. Verdere besparingen of jobverlies halen de kwaliteit en de slagkracht onderuit. Terwijl toch ook dat in het regeerakkoord wordt vermeld.” 

Bij de VRT reageert men voorlopig niet op de tekst van het regeerakkoord.