Zorgt nieuwe minimumlat in secundair voor veel zittenblijvers?

Studentes kritisch in bachelorproef

Vanaf volgend schooljaar gaan de eindtermen basisgeletterdheid in: een minimumlat die elke leerling aan het eind van de eerste graad van het secundair onderwijs móet halen. Samen met het nieuwe 'gemoderniseerde secundair onderwijs' moet dat onder meer het kwakkelende niveau aanpakken.

Tot nu toe dienden eindtermen enkel om scholen te controleren, en waren ze niet per leerling afdwingbaar. Vanaf komend schooljaar zullen ze ook een minimumlat per leerling bevatten: de basisgeletterdheid. Dat is een lat waar elke leerling aan het einde van de eerste graad van het secundair over zal moeten om te kunnen beginnen in het derde middelbaar. Het idee is dat basisgeletterdheid bepaalt wat een jongere nodig heeft om te kunnen functioneren in onze samenleving.

Maar misschien legt het idee van basisgeletterdheid de lat wel hoger dan op voorhand werd ingeschat. Dat concluderen twee studentes van de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool in hun bachelorproef na een kritische doorlichting en enkele gesprekken met experts zoals Roger Standaert, de architect van de vorige eindtermen. Van die groep is zowat iedereen het eens dat de nieuwe minimumlat op z'n minst ambitieus te noemen is. Het wordt met andere woorden geen sinecure om elke leerling erover te krijgen. Zo wordt bijvoorbeeld van élke 14-jarige verwacht dat hij of zij met een aangereikt algoritme een probleem kan oplossen, ook als hij of zij niets met pc's heeft.

Crevits sust

Vertrekkende van die vaststelling schetsen de studentes een aantal scenario's voor wat er ons te wachten staat na 1 september. Het eerste is een worstcasescenario: de minimumlat wordt streng gehanteerd waardoor een hele groep leerlingen ze niet haalt en zal moeten blijven zitten.

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat dat allemaal nog erg hypothetisch is. "Het wordt voor klassenraden bijvoorbeeld mogelijk om na het eerste leerjaar van de eerste graad een A-attest met verplichte remediëring uit te reiken. Zo gaat de leerling wel over, maar dienen de tekorten wel opgehaald te worden", zegt ze. (DM)

Studentes Sarah Sap en Marlies Tuttens wijzen in hun bachelorpaper op mogelijke problemen. ©© Gregory Van Gansen / Photonews